Terapia i Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży

Terapia ogólnorozwojowa
Integracja Sensoryczna
Terapia logopedyczna
Terapia psychologiczna
Konsultacja z oligofrenopedagogiem
 • 150 zł / 60 minut
Terapia ogólnorozwojowa
 • 120 zł / 45 minut
Diagnoza SI
 • 500 zł / 4 spotkania
(wywiad, 2 spotkania z dzieckiem, omówienie )
Konsultacja SI
 • 150 zł / 60 minut
Terapia SI
 • 120 zł / 45 minut
Diagnoza Logopedyczna
 • 400 zł / 2 spotkania + pisemna opinia
Konsultacja logopedyczna
 • 150 zł / 60 minut
Terapia logopedyczna
 • 120 zł / 45 minut
Konsultacja psychologiczna
 • 180 zł / 50 minut
Terapia psychologiczna
 • 120 zł / 50 minut
Biofeedback
Neuroflow ATS
Terapia ręki
Zajęcia grupowe
Diagnoz EEG-Biofeedback
 • 200 zł / 1 spotkanie 
 • 250 zł/ 1 spotkanie z opisem
Trening EEG-Biofeedback
 • 120 zł / 1 trening 45 minut
Diagnoza Neuroflow ATS
 • 300 zł / 1 spotkanie
Diagnoza kontrolna 
 • 250 zł / 1 spotkanie
Ocena sprawności manualnej 
 • 150 zł / 1 spotkanie
 • 200 zł / 1 spotkanie z opisem
Terapia ręki
 • 120 zł / 45 minut
TUS – Trening Umiejętności Społecznych
 • 5-6 latki 700 zł / cykl 10 spotkań po 60 minut
 • I-II klasa 700 zł / cykl 10 spotkań po 60 minut
 • IV-V klasa 900 zł / cykl 12 spotkań po 60 minut
Boborobaczki
 • 540 zł / cykl 12 spotkań po 40-45 minut
Mali odkrywcy
 • 600 zł / cykl 12 spotkań po 60 minut
Warsztaty Twórcze
 • 200 zł / 2 spotkania w miesiącu po 90 minut
 
Możliwość opłacenia zajęć w całości lub z podziałem na miesiące.
Opinia pisemna - 100 zł
Zaświadczenie o uczestniczeniu w zajęciach - 50 zł
(Prosimy o zgłaszanie wcześniej potrzeby danego dokumentu.)